Nahoru

Vystoupení v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci

V letošním roce jsme již podruhé navštívili Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Jeho posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří se vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění ocitli v situaci, kdy jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných.

V březnu vystoupila v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci část dospělé skupiny Kalina. Po představení tanců z Čech, Chodska, Lašska a Kopanic si tanečníci s obecenstvem zazpívali známé lidové písně a potěšili je hrou na dudy, klarinet a vozembouch.

5. května zatančila skupina Studánka klientům centra tance Královničky, Odzemek, Kovář Pletený. Děti k tanci a zpěvu doprovodil na klavír korepetitor souboru a člen Muziky Jara Tomáš Pykal.

Na fotografii jsou zachyceny dívky ze skupiny Studánka s choreografií Královničky. Tento tanec je scénickou rekonstrukcí jarního obřadu. Aneta s růžovým věncem tančí královnu, Eliška s modrým věncem krále a ostatní dívky družičky. Královničky vyrážely v průvodu na obchůzku, která měla kolední ráz, vítaly jaro a oslavovaly omládlou přírodu.