Nahoru

Informace o zpracování a ochranně osobních údajů

 

Vážení!

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s harmonizovanými předpisy GDPR a dbáme na jejich ochranu. Bližší informace naleznete v dokumentu níže (PDF ke stažení). Součástí dokumentu Informace o zpracování a ochranně osobních údajů je i Příloha č.1, kterou poskytujeme k nahlédnutí pouze na vyžádání a jen vybraným osobám a subjektům (např. členům Spolku rodičů a přátel folklorního souboru Jaro, zákonným zástupcům tanečníků, dospělým tanečníkům, orgánům zodpovědným za dozor nad zpracováním a ochranou osobních údajů apod.). O zaslání Přílohy č.1 dokumentu prosím žádejte na emailové adrese info@jaro-dance.cz

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Předsednictvo Spolku rodičů a přátel folklorního souboru Jaro

 


JARO_Informace-o-zpracovani-a-ochranne-osobnich-udaju.pdf