Nahoru

Historie a osobnosti Tanečního souboru Jaro

Taneční soubor Jaro vznikl v roce 1983 při Lidové škole umění ( LŠU) v Praze 5 - Radotíně. Od začátku s ním pracuje učitelka tanečního oboru, profesorka MgA. Živana Vajsarová – Bonušová, která také vytváří choreografie všech tanců. S tanečním souborem úzce spolupracuje hudební skladatel a korepetitor Marek Kopelent, který upravil některé z lidových tanců a složil i dětské taneční skladby. „Marek Kopelent byl opěrným sloupem našeho souboru, skladatel, mistr a velký přítel našich dětí…..“ citace z kroniky souboru.

Jeho hudební úpravy lidových písní jsou dětem tak blízké a díky Živance Vajsarové a její citlivé choreografii, která je v souladu s přirozeným pohybem dětí, počalo se tvořit to, co v budoucnu bude znamenat úspěch, radost, dřinu, ale i těžkosti, závist a slzy. Soubor doprovází lidová muzika pod vedením Vojtěcha Fiedlera. První veřejné vystoupení se konalo v atriu LŠU Radotín se skladbami: Babička vypráví, Švec a Jarní hry. Prvnímu vystoupení s nadšením přihlížela i paní Jarmila Jeřábková. V květnu 1985 se konal v Jihlavě první ročník celostátní soutěže tanečních oborů LŠU. Soubor obdržel v první věkové kategorii 1.cenu za pásmo „Jaro“ a taktéž 1. cenu ve druhé věkové kategorii za pásmo „Zvony a Zvonky“. Profesorem Františkem Bonušem, který byl jeden ze členů poroty, bylo vystoupení hodnoceno nezávisle jako reprezentativní po všech stránkách. Kromě ocenění byly vydány i zvláštní uznání za choreografii – Živance Vajsarové, za hudební zpracování – Markovi Kopelentovi a za pěvecký výkon – Radce Čulíková. Soubor účinkuje v Domě československých dětí na Pražském hradě pro delegáty UNESCO. Na konci roku 1985 přichází pozvání od dánského tanečního souboru Fandango. To s sebou přineslo spouty starost. Nutnost nácviku nového programu, ušití nových krojů, především krojů na „Slovensko“. Vzniká tak první stylizovaný kroj souboru za nesmírné pomocipaní RomanyČulíkové, která všem děvčatům vyšila oplecka. V roce 1986 se narodila naše Muriena, byla stvořena ze slámy a dřeva, měřila 135 cm a byla docela dost těžká. Kronika vzpomíná na Jitku, která zručně a s ladností svojí samou dokázala Murienou točit nad hlavou a procítěně ji v pravý okamžik odhodit do prostoru…. Veškerá činnost souboru je zaměřena na pečlivou přípravu zájezdu, muzikanti jsou přizvání z folklorního instrumentálního souboru Špalíček z LŠU Praha 1 z Malé Štuparské pod vedením Hany Metelkové ( první cena v ústrředním kole celostátní soutěže LŠU v Kladně 1985 ). Autobus vyzdobený barevnými stužkami a československou vlajkou odjíždí 5. září 1986 do Dánského městečka Horsens. Na osmi vystoupeních ve školách, klubech a divadlech předvedli pásmo lidových tanců, dětských her, písní a říkadel českých, moravských i slovenských. Vynášeli smrtku, vítali jaro,roztočili českou polku a rozehráli tanečním pohybem lidové melodie. Muzikanti a tanečnice ( 24 děvčat a 1 chlapec) ve věku 7 – 13 si získali srdce diváků, nové přátele a obdivovatele. S úspěšným programem z Dánska „ K horám slunéčko k horám“ vyprodávají v sobotu 1. listopadu 1986 divadlo Jiříhora. Tančili za soubor Jaro : R. Asimusová, K. Císařová, R. Čulíková, M. Hanilcová, J. Hartmanová, L. Kneidlová, Z. Kobesová, J. Kofroňová, P. Koldová, P. Kollmanová, A. Kubísková, P. Kukačová, B. Látalová, P. Malášková, Z. Mimrová, J. Pacáková, J. Pecharová, R. Polášková, K Průchová, D. Stehlíková, M. Šebestová, M Šimáková, S. Vajsarová, D. Vávrová aj. Weiner. Hráli za soubor Špalíček : M. Lejsková, Z. Lejsková a Z. Hauptman – housle, M. Bydžovský a R. Holk – klarinety, D. Holk – kontrabas, I Hošpesová, R Surjomartonová – zpěv. Prosincové vánoční vystoupení v Divadle hudby završuje úspěšný rok.

Rok 1987 byl ve znamení našich dánských přátel ze souboru Fandango, kteří na oplátku přijeli v červnu 1987 do Prahy. V divadle Disk představil dánský soubor lidové tance a dětské hryze severských států. Třicet dětí pod vedením manželů Krakových. Nádherný a nezapomenutelný taneční večer. V novém rove 1988 se soubor připravoval na soutěž, z obvodním kola postoupily všechny tři věkové kategorie: malá skupina s pásmem „Mlýnky“, střední skupina „ Volání slunce a Ovečky“ a Velká skupina s „ Českými královničkami a Slovenskem“. Z krajského kola soutěže si soubor odváží 5 prvních míst a dokonce zážitek z natáčení tance „Volání slunce“ Českou televizí! V ústředním kole Ve Žďáru nad Sázavou v květnu 1988 získáváme ve druhé a třetí kategorii 1. a 2. místo. Obhájili jsme tak prvenství získané před 3 roky v Jihlavě. Ukončení školního roku opět protančíme v atriu naší LŠU v Radotíně. Nový školní rok 1988 – 1989 začal neskutečně. 16. září jsme odjeli na naši druhou cestu do Dánska! Týdenní pobyt a vzájemná vystoupení opět sklízí velké ovace. Pod vánoční stromeček dostávající tanečníci od pana Kopelenta senzační zprávu, že je soubor pozván na folklorní festival ve francouzské Nice! Bude to znamenat mnoho práce a příprav. 31.ledna 1989- malostranská beseda 22.února 1989- vystoupení v lidové škole Praha 5- Radotín 15.března 1989- Dům kultury- Smíchov 23.března 1989- velikonoce v Lobkovickém Paláci. „Vítání jara“ 17.dubna 1989- naší vyučovací hodinu navštívili Švýcarští profesoři a profesorky 25.dubna 1989- Vystoupení jara- „Vítání jara“ 10. května začala naše velká etapa cestování na taneční festival do Francie.Byl to zájezd, o kterém se do poslední chvíle pochybovalo, jestli se vůbec uskuteční. A přece se jelo! Po cestě jsme navštívili Norimberk, Ženevu a hlavní město Švýcarska Bern a konečně jsme dojeli do sladkého konce do Francie v pátek 12.5.1989. Zahájení festivalu v překrásném městečku Nice. Poté výlet do Monaka-Monte Carlo. Děkujeme panu profesorovi Kopelentovi a panu profesorovi Bonušovi! 29.6.1989 jsme si zatančili s našimi přáteli z Dánska na Žofíně. 17.listopad 1989 – Dne jež otřásly světem…. Vánoční podvečer v rámci lidových škol umění Prahy 5 – Radorína a U Santošky, byl uspořádán 15.prosince 1989 v Lobkovickém paláci na počest 70. tých narozenin profsora Františka Bonuše. Březen 1990 – pan profesor Kopelent natáčí s československou televizí malý medailon, ve kterém účinkují i naše děti ze střední skupiny s tancem – „volání slunce“. Jarní vystoupení 29.5.1990 proběhlo taktéž v Lobkovickém paláci na krerý jsme pozvali i našeho pana prezidenta – Václava Havla, který se však omluvil. 1. – 6. června1990 – opět cesta do zahraničí – za poznáním do SRN! Městečko Oberrosphe hostilo mezinárodní dětský festival dětí, který oslavil novou evropu, tančili děti z východního i západního bloku společně. Ani jsme si pořádně neodpočinuli a už 10.června 1990 vyrážíme do Švédska! Autobus odjíždí v 7.30, společně s muzikou jedeme oslavit letní slunovrat – midsommar. Po týdenním pobytu se opět lodí do našeho Československa. Dánsko nás opět přivítalo 23.8 1990 a hostilo až do 1.9.1990. Společně s muzikou a souboru Fandango z města Horsens, jsme si zatančili a zazpívali. Pásmo koled „Hej vánoce“ se linulo z Lobkovického paláce 14. a 21.prosince 1990.

Velký sen se uskutečnil 29.3. 1991, kdy jsme vyjeli naším autobusem na mezinárodní festival do Palmy de Mallorky. Naši cestu jsme si okořenili návštěvou Paříže, Lyonu, Avignonu, Carcassonu. Druhého dubna jsme vstoupili na půdu Španělska směr Barcelona, kde se nalodíme! Udělování cen bylo zvoleno v netradičním prostředí – v býčí aréně, kde na nás čekalo ocenění – 3. hlavní cena! 10.dubna jsme v euforii dorazili zpět domu, do Radotína…. 10. a 14.4. 1991 do Lobovického paláce přišlo Jaro do vsi… Cestování a poznávání nových kultur se nám tak zalíbilo, že jsme celý týden od 20. do 28. 7 1991 hostili naše přátele z Kodaně. Na festival v Burglengenfeldu jsme přijeli 24.8.1991. Pro televizi 28.8.1991 natáčíme propagační kazetu po pražských zákoutích, u koho se najde záznam? Ozvěte se! Vánoce slavíme vystoupením v Radotínské škole. Lucie, noci upije…… a dne nepřidá!

Nadále pro Vás zpracováváme Historii souboru Jaro od roku 1991. Děkujeme za strpení. Materiály jsou čerpány z kroniky souboru Jaro.