Nahoru

Úplné znění pravidel soutěže o dva lístky na Vánoční představení Tanečního souboru Jaro

1. Pořadatelem soutěže je Spolek rodičů a přátel folklórního souboru Jaro, z.s.
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
3. Soutěž probíhá v období od 13. 12. 2018 od 14:00 do 14. 12. 2018 do půlnoci (poslední komentář, který bude zařazen do soutěže, může být vložen nejpozději 14. 12. 2018 23:59:59). Soutěž probíhá na fanpage Jaro dance group adrese https://www.facebook.com/JaroDance/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím označení jednoho jeho facebookového přítele s křestním jménem Lucie, nebo Barbora. Soutěžící může vložit libovolný počet komentářů, pokud se vždy liší označený uživatel. Není dovoleno přidávat opakovaně totožný komentář. Zapojením se do soutěže souhlasí Soutěžící s pravidly této soutěže.
4. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům.
5. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěže zařadí všechny komentáře vyhovující podmínkám uvedeným v bodě 3. do slosování a vylosuje jednoho Výherce. Výherci náleží výhra v podobě dvou volných vstupenek na představení „Přišli jsme k vám na koledu“ v divadle Hybernia v Praze 17. 12. 2018.
6. Výherce soutěže bude o výhře informován do 12 hodin od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem domluvy o předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) na e-mailovou adresu Pořadatele a to vložením komentáře pod soutěžní post. Forma předání výhry bude určena vzájemnou dohodou Pořadatele a Výherce prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace. Pokud Výherce nepotvrdí zájem o vstupenky do 17.12.2018 do 10:00, nebo si nevyzvedne vstupenky v dohodnutém termínu, výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
7. Na výhru nevzniká právní nárok.
8. Zpracování osobních údajů: Pořadatel prohlašuje, že nevytvoří žádnou databázi s osobními údaji soutěžících. Účastník soutěže („Soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním názvu jeho facebookového účtu za účelem slosování a souhlas se zveřejněním názvu jeho facebookového účtu v případě výhry. Výherce soutěže uděluje zasláním kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) na e-mailovou adresu Pořadatele Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro domluvu o předání výhry podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výherce má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnuté osobní údaje Výherce budou využity pro účely předání výhry dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to v době do odvolání souhlasu (maximálně do 19. 12. 2018).
9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
10. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a nejméně 30 dní po konci soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.