Nahoru

Recenze na velké vánoční představení "Ó, svatá dobo vánoční" na významném tanečně zaměřeném serveru Taneční aktuality

Paní Jana Hošková napsala velmi pěkné povídání o vánočním programu "Ó, svatá dobo vánoční". V textu se nezabývá pouze představením, ale celkově usazuje práci Živany Vajsarové do kontextu tvorby stylizovaného lidového tance. 

"Na tanečních představeních nebývá zvykem, aby na závěr diváci nadšeně tleskali ve stoje a někteří ještě slzeli dojetím. Nepřeháním. Tentokrát tomu tak bylo."

"Do globalizovaného shonu pražské přítomnosti vnesl zářivý závan duchovního povznesení a hluboké citovosti, kterou si tradice Vánoc dokázala zachovat i přes tlak ziskuchtivé komerce."

" Představení zaujalo laiky stejně tak jako znalce lidového tance."

"Rozsáhlý výčet spolupracovníků napovídá, že pořad Ó, svatá dobo vánoční představuje jen špičku obrovského ledovce skrytého pod hlavičkou Základní umělecká škola Štefánikova 19, Praha 5, kde Živana Vajsarová působí od roku 1990. Jako pokračovatelka pedagogické a umělecké koncepce svého otce profesora Františka Bonuše, etnografa a propagátora umění lidového tance, a následovnice uměleckého a pedagogického odkazu výrazové tanečnice Jarmily Jeřábkové ve výuce navázala na svou vlastní dlouholetou interpretační, pedagogickou a choreografickou praxi v oborech lidového a výrazového tance. V choreografické práci spojila specifické rysy obou žánrů do osobitého tanečního stylu jevištně stylizovaného lidového tance. Jeho ojedinělost spočívá v harmonické jednotě duchovního a uměleckého odkazu tradičního lidového umění Čech, Moravy a Slezska a dokonalého technického ovládnutí tanečního pohybu podle výchovných principů Jarmily Jeřábkové."

celý text zde