Nahoru

Návštěva Taneční konzervatoře v ZUŠ

Studenti 5. ročníku konzervatoře Duncan centre se zúčastnili taneční hodiny v ZUŠ Štefánikova pod vedením MgA. Živany Vajsarové. Ta představila studentům svoje pedagogické zkušenosti v oblasti výuky lidového tance a práce s dětmi.  

 

Konzervatoř Duncan centre je šestiletá konzervatoř pro současný tanec. Výukový program připravuje žáky především na profesi tanečního interpreta, choreografa a tanečního pedagoga.